Sostenibilitat

Durant la fabricació d’un teixit Efficiency s’utilitzen els recursos  de manera responsable i es redueix al mínim la producció de residus i emissions de CO2:

  • Fabricació eficient amb un control constant de la qualitat.
  • Optimització de l’ús d’electricitat, aigua i gas.
  • Mínim ús de productes químics.
  • Reciclatge de les restes de fil, cons, plàstics i materials d’embalatge.

Els teixits Efficiency respecten la salut, la higiene domèstica i el benestar de la llar:

  • Fabricació de teixits amb materials no tòxics i lliures d’olors.
  • Registre de totes les substàncies químiques utilitzades d’acord amb el REACH, reglament sobre Registre, Avaluació i Autorització de Substàncies Químiques de la UE (CE 1907/2006).
  • Facilitat de manteniment dels teixits que asseguren la higiene i el benestar de la llar.

La marca de teixits Efficiency està recolzada per el certificat ISO 14001 en el respecte del medi ambient.